"שיהו מים מצויין לעולי רגלים" 
    (תלמוד בבלי מסכת תענית דף כ עמוד א)   

נקדימון מהווה מרכז עיון, דיון ויצירה
עבור לימוד, חינוך והוראה בנושאים הקשורים לתולדות עם ישראל

 
מטרות המרכז

 
 לייעץ, לכוון ללוות ולתמוך לומדים ומלמדים
 לרכז ולהעשיר אותם בחומרים מקצועיים עדכניים וכלים דידקטיים
 להוות צומת להחלפת ידע ומוקד מקצועי לליבון סוגיות הקשורות בהיסטוריה והוראתה
 לגבש חבורה המתלבטת ולומדת בצוותא, משתפת ודנה בנושאים, שאלות ורעיונות
לאפשר עבודה שיתופית שתייצר חומרי עילית שיעצבו וישביחו את ההוראה
לסייע ליוצרים בחשיבה ובניה של כלים חדשים בהוראת היסטוריה

צוות המרכז ישמח לקבל רעיונות והצעות   
ולהיענות למשאלות הלומדים והמלמדים במידת האפשר     
                                       
!! ה י ו    ש ו ת פ י ם 
                                                    

חזון נקדימון