"שיהו מים מצויין לעולי רגלים"
                                        (תלמוד בבלי מסכת תענית דף כ עמוד א)

נקדימון - מרכז ההדרכה למורי ההסטוריה בחמ"ד

מרכז הדרכה להוראת היסטוריה בחמ"ד

חזון

המרכז מהווה "בית" עבור המורה להיסטוריה

מנוף להעצמתו של המורה ומוקד מקצועי בהשבחת עבודת ההוראה

 

:מטרות המרכז

לתת שירותי ייעוץ וליווי מקצועי, הכוונה ותמיכה למורים ולחזק את הקשר בין המורים ובין הפיקוח על הוראת ההיסטוריה

 

להעשיר את המורים בחומר מקצועי עדכני וכלים דידקטיים, לרכז עבורם כלים מקצועיים: הודעות מפמ"ר, תוכניות לימודים, בחינות ומשאבי למידה ולשלוח אליהם מידע ורעיונות

 

לשמש צומת להחלפת ידע ולליבון סוגיות הקשורות בהיסטוריה והוראתה, לאפשר עבודה משותפת של המורים שתשביח את ההוראה, תוך גיבוש חבורה המתלבטת ולומדת בצוותא, משתפת ודנה בנושאים, שאלות, רעיונות וחומרים חדשים, הקשורים בהוראת היסטוריה

 

לסייע לרכזים ומורים בחשיבה ובנייה של כלים חדשים המשמשים להוראת היסטוריה

 

.צוות המרכז ישמח לקבל רעיונות והצעות ולהיענות למשאלות המורים במידת האפשר

 

                               !היו שותפים                                                                           

                                 ורדה                                                                                

           NakdimonOffice@Gmail.com