"שיהו מים מצויין לעולי רגלים"
                                        (תלמוד בבלי מסכת תענית דף כ עמוד א)

נקדימון - מרכז ההדרכה למורי ההסטוריה בחמ"ד

מרכז הדרכה להוראת היסטוריה בחמ"ד

חזון

המרכז מהווה "בית" עבור המורה להיסטוריה

מנוף להעצמתו של המורה ומוקד מקצועי בהשבחת עבודת ההוראה

 

:מטרות המרכז

 לתת שירותי ייעוץ וליווי מקצועי, הכוונה ותמיכה למורים להיסטוריה בחמ"ד

 

להעשיר את המורים בחומר מקצועי עדכני וכלים דידקטיים, לרכז עבורם כלים מקצועיים: תכניות לימודים, בחינות ומשאבי למידה ולשלוח אליהם מידע ורעיונות

 

לשמש צומת להחלפת ידע ולליבון סוגיות הקשורות בהיסטוריה והוראתה, תוך גיבוש חבורה המתלבטת ולומדת בצוותא, משתפת ודנה בנושאים, שאלות ורעיונות

 

לאפשר עבודה שיתופית של המורים שתייצר חומרי עילית מקצועיים ותשביח את ההוראה

לסייע לרכזים ומורים בחשיבה ובנייה של כלים חדשים המשמשים להוראת היסטוריה

 

.צוות המרכז ישמח לקבל רעיונות והצעות ולהיענות למשאלות המורים במידת האפשר

 

                               !היו שותפים                                                                           

                                 ורדה                                                                                

           NakdimonOffice@Gmail.com